Democracy Village

„Democracy Village” to projekt, którego tematyka poświęcona była wzmacnianiu zachowań demokratycznych i zrozumieniu idei systemu demokratycznego oraz jego roli w życiu społeczności. Celami projektu było wzmocnienie partycypacji młodzieży w życiu ich społeczności oraz zachodzących w nich procesach demokratycznych, przyjrzenie się temu, jak demokracja działa w różnych krajach, jakie stoją przed nią problemy i wyzwania, ale także pobudzenie potencjału młodzieży i zrozumienie ich potrzeb.

W projekcie wzięło udział łącznie 40 osób z 6 krajów: Polski, Hiszpanii, Włoch, Litwy, Rumunii i Turcji. Podczas wspólnie spędzonych 8 dni uczestnicy brali udział w różnego rodzaju warsztatach i zajęciach, mieli okazję do dyskutowania na ważne dla nich tematy oraz zdobywania kluczowych kompetencji. Międzynarodowe spotkanie było również okazją do wzbogacenia swojej wiedzy na temat historii, kultury, tradycji czy ustroju państw uczestniczących.