Inclusion Mixer

Projekt „Inclusion Mixer” to szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą, mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia działań dotyczących integracji społecznej z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej. Temat projektu dotyka ważnej europejskiej kwestii – włączania społecznego. W czasie szkolenia będziemy mieli możliwość odkrycia tego, czym jest integracja i włączanie społeczne, jakie są najważniejsze zasady, kierujące integracją społeczną, ich pochodzenie oraz w jaki sposób są one szanowane i chronione przez kraje europejskie.\r\n\r\nIstotna część programu szkolenia będzie poświęcona wymianie doświadczeń, analizie tego, w jaki sposób przebiega integracja społeczna i ochrona mniejszości w różnych krajach europejskich. Uczestnicy zostaną zaproszeni do dzielenia się swoimi doświadczeniami, nie tylko wiedzą teoretyczną, ale także przede wszystkim narzędziami i umiejętnościami wykorzystywanymi w ich działalności edukacyjnej i codziennej pracy z młodzieżą.\r\n\r\nW szkoleniu udział weźmie 21 uczestników z 7 krajów: Czech, Słowenii, Macedonii, Łotwy, Litwy i Rumunii i Polski. Odbędzie się ono w dniach od 1 do 10 czerwca w Českým Krumlovie. W całości prowadzone będzie z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej. Oprócz udziału w różnorodnych warsztatach i symulacjach, uczestnicy będą mogli wykorzystać w praktyce nabytą wiedzę i umiejętności podczas zajęć z osobami zagrożonymi wykluczeniem oraz sprawdzić się podczas form outdoorowych