Co robimy?

Działamy z i na rzecz młodzieży – to bez wątpienia. Ale pracujemy także z ich otoczeniem – opiekunami, nauczycielami, władzami regionu, miast czy gmin. By pomysły miały szansę się urodzić i zadziać. A współpraca była budowana na wzajemnych zaufaniu i szacunku.

W naszych działań przyświecają nam wartości i idee europejskie. Stawiamy na współpracę międzynarodową, wzajemne uczenie się i wymianę dobrych praktyk.

Zespół posiada doświadczenie w realizacji projektów w ramach: programu Erasmus+ (Akcja Młodzież, Szkolnictwo zawodowe, Edukacja dorosłych), Europejskiego Korpusu Solidarności (wolontariat indywidualny), Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, grantów wojewódzkich i budżetów obywatelskich.

Wymiany młodzieżowe

W ramach programu Erasmus+ organizujemy spotkania w kraju i/lub wysyłamy młodzież na wyjazdy zagraniczne z ich rówieśnikami. Udział w programie biorą kraje Unii Europejskiej i kraje partnerskie z całego świata.

Młodzieżowe rady

Pomagamy w założeniu i prowadzeniu młodzieżowych rad – oferujemy mentorskie i merytoryczne wsparcie dla samych młodzieżowych radnych, jak i ich opiekunów. Tworzymy lokalne i regionalne strategie młodzieżowe, pokazujemy jak tworzyć statut.

Inicjatywy i projekty

Uczymy pisania projektów i pozyskiwania środków na realizację swoich inicjatyw szkolnych i lokalnych.

Naszym corocznym i największym wydarzeniem jest Opolski Kongres Młodzieży, organizowany pod patronatem Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W czasie pandemii nie poddaliśmy i odbył się online z równie dużym przytupem co na żywo.