Kim jesteśmy

Stowarzyszenie “Europa Iuvenis” powstało w 2014 roku z inicjatywy grupy młodych ludzi, liderów młodzieżowych, chcących zachęcić młodych do aktywności i rozwinąć działania na rzecz młodzieży w województwie opolskim. W ciągu ostatnich kilku lat przeszliśmy drogę od organizacji młodzieżowej, próbującej swoich sił w lokalnych projektach, do jednego z najbardziej doświadczonych i aktywnych opolskich NGO-sów działających na rzecz wsparcia młodzieży i rozwoju polityki młodzieżowej.

W Stowarzyszeniu „Europa Iuvenis” wierzymy, że młodzi ludzie mogą i powinni kreować otaczającą ich rzeczywistość. Mają potencjał i możliwości – wystarczy tylko stworzyć im ku temu odpowiednią przestrzeń.

Działamy z młodzieżą i na rzecz młodzieży. Wspieramy także lokalne samorządy terytorialne w tworzeniu rozwiązań, które sprzyjać będą rozwojowi młodych w regionie. Wspólnie staramy się tworzyć „Młodzieżową Opolszczyznę”.

Łączymy te potencjały na własnym gruncie – naszą organizację tworzą młodzi ludzie i doświadczeni (starsi wiekiem, nie duchem!) pracownicy młodzieżowi. Działamy przede wszystkim w województwie opolskim, choć w odpowiedzi na lokalne potrzeby zdarza nam się również pojechać „w Polskę”.

Nasze działania mieszczą się w 3 głównych obszarach:

Edukacja obywatelska i polityka młodzieżowa

Wspieramy aktywną młodzież, i tych, którzy działają na rzecz jej rozwoju. Wzmacniamy udział młodzieży w życiu publicznym, zwiększamy możliwości jej zaangażowania i wspólnie z lokalnymi i regionalnymi władzami rozwijamy niezbędne do tego narzędzia. Wspieramy tworzenie i działanie rad młodzieżowych i Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego. Szkolimy opiekunów MRM, doradzamy samorządom lokalnym, wspomagamy tworzenie lokalnych i regionalnych strategii młodzieżowych.

Edukacja europejska

Wierzymy, że jesteśmy częścią Wspólnej Europy. Doceniamy bogactwo naszej europejskiej różnorodności i pokazujemy, jak z niego czerpać. Szerzymy europejskie wartości. Tworzymy przestrzeń dla młodzieży do nawiązywania międzynarodowej współpracy, wzmacniania europejskiej tożsamości i wzajemnego zrozumienia.

Inicjatywy młodzieżowe

Pomagamy młodym w rozwijaniu ich własnych inicjatyw. Uczymy i pomagamy w pozyskiwaniu środków, prowadzących warsztaty i wydarzenia czy po prostu – współtworzymy razem projekty. Odpowiadamy na potrzeby i obszary zainteresowań. Ekologia, przedsiębiorczość, sport, kultura, sztuka, gry i wiele, wiele innych. Sky is the limit.

Poznajmy się