W dniach 22-24.10.2021 roku w samym sercu naszego województwa powitaliśmy 20 uczestniczek i uczestników – liderki i liderów młodzieżowych. Są to osoby reprezentujące różnorodne opolskie środowiska młodzieżowe, a przede wszystkim różne fora dialogu społecznego – młodzieżowe rady, fora młodzieży, samorządy uczniowskie, rady dzielnic, sołectwa wiejskie, organizacje studenckie czy wolontariackie.

Z rąk zaproszonych gości odebrali wyróżnienie, które będzie towarzyszyć im przez najbliższe kilkanaście miesięcy – Kartę Lokalnego Inicjatora 🎖

Dziękujemy za przybycie przedstawicielstwom: Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Opolu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Centrum „Senior w Opolu”, Rady Seniorów Miasta Opola III Kadencji, Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, radnych Miasta Opola oraz środowisk młodzieżowych, m.in. Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego. Cieszymy się, że jako osoby na co dzień współpracujące z młodzieżą byliście z nami obecni by wspierać dalszy rozwój młodzieżowego zaangażowania oraz po to by wspólnie budować Młodzieżową Opolszczyznę!

Nie przypadkowo też podczas pierwszego modułu warsztatów skupiliśmy się na następujących kwestiach:

⭐ partycypacji młodzieżowej i współpracy z lokalnymi samorządami – symulacja i dyskusje

⭐ narzędziach partycypacyjnych, z których można korzystać by zrealizować swoje pomysły. O inicjatywie lokalnej opowiedziała liderom pani Aleksandra Zwarycz – wicedyrektor BDO UMWO.

⭐ poznawaniu przestrzeni, w której bezpłatnie można realizować inicjatywy społeczne – odwiedziliśmy szereg miejsc takich jak Centrum Dialogu Obywatelskiego, Centrum Aktywizacji Społecznej, salę Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

⭐ przykładach działań, m.in. pierwszej społecznej klubokawiarni OPO oraz Okno życia dla roślin w Opolu, które mieści się przy kawiarni Coffeemoment. Później młodzież miała za zadanie podjęcie pierwszych prób w wymyślaniu własnych.

⭐ diagnozie potrzeb i indywidualnych ścieżkach rozwoju, podczas których liderzy i liderki będą rozwijać swoje kompetencje z zaproszonymi ekspertami, np. z zakresu autoprezentacji (siebie i pomysłów) czy motywowania zespołu.

Niemniej ważnym elementem było wspólne budowanie relacji i okazje do inspirujących rozmów. W piątek mieliśmy przyjemność wziąć udział w wernisażu własnego autorstwa. Wszyscy przygotowaliśmy dzieła o nas samych – prywatnie i od strony działalności społeczno-obywatelskiej. Nasz czas wolny spędziliśmy np. w Odskoczni – Parku Trampolin czy korzystając z uroków opolskiej gastronomii.

Oczywiście nie spoczywamy na laurach i widzimy się już za miesiąc. W końcu nasze hasło przewodnie to „Akcja Realizacja!”. A już wkrótce relacja wideo z wydarzenia.

Działania realizowane w okresie 1.06.2021-31.12.2022 r.


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030