Ruszamy z rekrutacją do nowego super projektu, który da Wam okazję do zrealizowania własnej proekologicznej inicjatywy lokalnej na którą otrzymacie aż 1500 zł 💰♻

W ramach projektu będą organizowane:

➡ warsztaty dla młodych aktywistów,

➡ praca w zespołach roboczych nad lokalnymi rekomendacjami na rzecz ochrony środowiska, w tym diagnoza lokalna i konsultacje,

➡ kampania społeczna,

➡ wizyta studyjna w Norwegii,

➡ oraz wyżej wspomniany cykl inicjatyw lokalnych.

Dzięki udziale w projekcie

✔ będziecie mieli możliwość zwiększenia swojej wiedzy na tematy ekologiczne 📗🌱♻

✔ wzmocnicie swoją współprace z władzami lokalnymi 🙏

✔ stworzycie zestaw rekomendacji z zakresu ochrony środowiska na poziomie waszego samorządu 📝♻

✔ będziecie mogli dołożyć swoją cegiełkę do ochrony własnej okolicy 🧱♻📣

Rekrutujemy zespoły pięcioosobowe młodych aktywistów (w wieku 15-23 lata), działających na terenach gmin województwa opolskiego. Jednak spokojnie jeśli – jesteś młodą osobą którą interesuje ekologia, która potrafi współpracować z ludźmi i chciałaby stworzyć jakąś własną inicjatywę to nic straconego. Rekrutujemy również osoby którym nie udało się stworzyć zespołu, będą oni reprezentować wspólny zespół wojewódzki.

Chcesz mieć wpływ na losy swojego otoczenia? Zgłoś się!

👉 Jak to zrobić ?

Do 18 marca prześlij komplet podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail julia@europaiuvenis.org

https://bit.ly/dokumenty-rekrutacyjne-lokalny-klimat

W pakiecie:

📌 regulamin

📌 formularz zgłoszeniowy( grupowy oraz dla pojedynczych osób)

📌 zaświadczenie o reprezentowaniu danego podmiotu (np. rady, samorządu)

📌 deklaracja uczestnictwa

📌 oświadczenie RODO

📌 oświadczenie dot. wykorzystywania wizerunku (żeby móc robić zdjęcia na wydarzeniach itp.)

Masz pytanie? Pytaj Julii:

julia@europaiuvenis.org

508891334

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.