Młodzież w Praszce połączyła siły pod szyldem „Młoda Praszka” – grupy nieformalnej, która dąży do powołania młodzieżowej rady gminy. Jej inicjatorami są uczestnicy naszego projektu: „Akademii Zmian Lokalnych”: Tamara Antosik, Zuzanna Zadworna i Dominik Szyszka (początkowo w projekcie obecne także Wiktoria Krajcer i Joanna Ciężka).

Odbyli oni szereg spotkań, podczas których realizowali oni wywiady grupowe i indywidualne oraz ankiety celem zbadania potrzeb młodzieży zamieszkującej Gminę Praszka. Młodzież wskazywała na ogromną potrzebę tworzenia wydarzeń, spotkań, warsztatów itp. dedykowanych młodym, a także przestrzeni do spotkań pozaformalnych (np. poza szkołą), większej integracji międzyszkolnej.

Pierwszą inicjatywę zrealizował Dominik Szyszka przy wsparciu grupy wolontariackiej zrzeszonej w „Młodej Praszce”. Była to impreza integracyjna w stylu amerykańskim, zainspirowana gośćmi ze Stanów Zjednoczonych, którzy odbyli krótką wizytę w Praszce i zainspirowali lokalną młodzież opowieściami o swojej kulturze – kuchni, cechach charakterystycznych, muzyce, tradycjach itd.

Wydarzenie odbyło się w Klubokawiarni Niebo w dniu 17.06.2022 r., udostępnionej przez właściciela jako bezpłatne miejsce spotkań w ramach wspierania lokalnej młodzieży. W ramach środków projektowych, które jako Stowarzyszenie zabezpieczyliśmy dla wszystkich naszych uczestników, zostały zakupione charakterystyczne ozdoby i akcesoria (m.in. flagi) czy produkty oddające klimat USA. Młodzież miała okazję nauczyć się robić watę cukrową oraz prażyć popcorn w specjalnych maszynach, które udało się „wypożyczyć” na imprezę. Udział łącznie wzięło blisko 60 osób.

Poniżej plakat promujący wydarzenie (wykonany samodzielnie przez Dominika) oraz krótka fotorelacja. Więcej wideorelacji na stronie na Instagramie @mloda_praszka

https://fb.me/e/1Mrr7j8a7