Projekt „Strategia: młodzieżowa Opolszczyzna” nabiera tempa i wkracza w kolejny, wyczekiwany przez nas etap – cykl warsztatów dla młodzieżowych rad.

Dzięki temu powróciliśmy do naszego ulubionego miejsca – na salę warsztatową, gdzie spotykamy się z młodzieżowymi radnymi w ich gminach. Wśród nich widzimy stare, jak i nowe twarze. Cieszymy się, że możemy ponownie spotykać się z poszczególnymi uczestnikami i uczestniczkami Opolskich Kongresów Młodzieżowych i innych osób, które przyszło nam poznać w trakcie działań na rzecz regionalnej polityki młodzieżowej.

Za nami pierwsze odwiedziny w Reńskiej Wsi i Zawadzkiem, a przed nami spotkania w 12 innych lokalizacjach, m.in w Gogolinie czy Paczkowie.

Nasz „rozszerzony WOS”, który realizujemy na zajęciach przekuwamy w realne pomysły na wspieranie środowisk młodzieżowych. A jest w nim kilka klasyków i nowości:

> tradycyjne tworzenie makiety własnej miejscowości i uczenia się odpowiedzialności za kształtowanie swojego otoczenia,

> doświadczanie na własnej skórze mechanizmów społeczno-demokratycznych,

> „wspinanie się” po szczeblach Drabiny Harta, która pokazuje na jakim poziomie układa współpraca na linii dorośli-młodzież; jaką pełnią rolę w swojej lokalnej społeczności,

> NOWOŚĆ – sprawdzanie wiedzy i stopnia zaawansowania wiedzy przy wykorzystaniu gry „Dialog – Działaj, Graj, Zmieniaj kraj!”,

> i inne – w końcu mamy przygotowane wiele etapów i modułów!

Nie możemy się już doczekać kolejnych spotkań i ich efektów. Wszyscy wracamy do wyczekiwanego postpandemicznego działania. Wypatrujcie nowych lokalizacji na mapie Młodzieżowej Opolszczyzny.

Działania są realizowane w okresie 6.11.2020-31.10.2022 r.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.