Wszystko co dobre, musi się kiedy skończyć. Dobiega końca nasza praca z wspaniałą młodzieżą w projekcie “Aktywny Samo-rząd”, gdzie w szkolnych społecznościach rozwijałyśmy obywatelskie umiejętności. Mamy tu na myśli takie umiejętności i kompetencje:

> jak wpływać na podejmowanie decyzji,

> jak współpracować lokalnie,

 > jak być odważnym/odważną na co dzień i w działaniu,

 > jakiego liderstwa dziś potrzebujemy i…

 > jak pracować sprawnie w zespole?

Było tego o wiele więcej i zamierzamy to podsumować podczas uroczystej, a jednocześnie mocno młodzieżowej Gali. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby zaangażowane w ten projekt. To z Wami i dla Was chcemy celebrować koniec wspaniałej podróży samorządowo-projektowej, a jednocześnie dla wielu początek nowej drogi. Poniżej program wydarzenia bezpiecznego, bo w zupełności online.

Gala podsumowująca projekt

19 listopada 2020, Zoom

10:30 – 11:00 Logowanie uczestników/czek do spotkania na platformie Zoom

11:00 – 11:30 Oficjalne otwarcie Gali:– przemówienie zaproszonych gości– wprowadzenie do projektów „Aktywny Samo-rząd” oraz „Inspirują – decydują!”

11:30 – 12:00 Prezentacja działań samorządów uczniowskich Rozstrzygnięcie konkursu: „Najlepsza inicjatywa w ramach e-learningu”

12:00 – 12:30 Prezentacja działań Młodzieżowych Rad w ramach „Inspirują-decydują!

Prezentacja zgłoszeń do konkursów: „Młodzież Przyjazna Samorządowi” oraz „Samorząd Przyjazny Młodzieży”

Głosowanie – „Nagroda publiczności”Rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie nagród oraz statuetek

12:30 – 13:00 Młodzi utalentowani – show Nogi, rapera i twórcy znanego z polskiego TikToka

13:00 – 13:15 Podsumowanie i podziękowanie


Projekt „Aktywny Samo-rząd – inkubator społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.


Projekt „Inspirują – Decydują! Rozwój partycypacji młodzieżowej na Opolszczyźnie” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.