Uczestniczka „Akademii Zmian Lokalnych” Julia Kukielka, zrealizowała pierwszą z cyklu inicjatywę! Było to możliwe dzięki zabezpieczonym w projekcie środkom finansowym, które przewidzieliśmy dla każdego z naszych 20 młodych liderów, będących częścią Akademii.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb lokalnej młodzieży (ponad 100 osób wzięło udział w badaniu ankietowym!) zorganizowała 23.05.2022 r. warsztaty w Szkole Podstawowej w Chróścinie, która skupia zdecydowaną większość lokalnego, młodzieżowego środowiska (nie tylko z samej miejscowości, ale także z okolicznych wiosek i terenu gminy). Wzięło w nich udział 50 uczniów klas 6. i 7.

Badanie ukazało szereg trudności z którymi walczy młodzież, przede wszystkim stres wynikający z ilości nauki oraz, co z tym związane, uciekanie w niebezpieczne używki, stymulanty itp. W odpowiedzi na wskazane problemy i potrzeby młodzieży, Julia zainicjowała warsztaty z radzenia sobie ze stresem, metod efektywnej nauki i unikania sytuacji prowadzących do sięgania po używki.

Warsztaty zostały poprowadzone przez zaproszoną specjalistkę – trenerkę umiejętności i kompetencji społecznych z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ponadto, na sali była obecna psycholożka, która w razie potrzeby świadczyła również spotkania indywidualne.

W organizacji warsztatów pomogła także Gmina Dąbrowa, która na podstawie wniosku naszej uczestniczki, ufundowała część poczęstunku dla młodych. Chętni mieli możliwość pobrać symboliczne gadżety w postaci notatników z oznakowaniem projektowym.

Poniżej plakat promujący wydarzenie oraz krótka fotorelacja.