Zrobiliśmy to! Za nami II OPOLSKI KONGRES MŁODZIEŻY, który z pewnością przejdzie do historii!

Wydarzenie odbyło się w całości online w dniach 23 oraz 24 października 2020 roku i zgłosiło się na nie ponad 80 osób!

Organizowane było ono przez Stowarzyszenie „Europa Iuvenis” oraz Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego w partnerstwie z Biurem Dialogu Obywatelskiego UMWO. Spotkaliśmy się w szczególnych okolicznościach, ale z masą dobrej energii, merytorycznej dyskusji, gotowości do szukania rozwiązań i przede wszystkim do działania!

Cały weekend obfity był w wiele rozmów o tym, czego potrzebuje młodzież na Opolszczyźnie, żeby brać aktywny udział w życiu publicznym, rozwijać się, realizować swoje pasje. Stworzyliśmy dużą ilość przestrzeni (wirtualnej, ale wciąż twórcza) do tego rozwoju w wybranych obszarach, podczas warsztatów na szeroki katalog tematów. To była moc inspiracji do dalszej aktywności! I po prostu świetny, spędzony wspólnie (przed komputerami, ale przez większość czasu naprawdę tego się nie czuło) czas.

Bardzo mocno dziękujemy Uczestnikom, że tak aktywnie i licznie byli z nami i nie zmogły ich godziny spędzone przed ekranem – wręcz przeciwnie – wypełniali je dobrą energią. Dziękujemy za gotowość do podejmowania wyzwań – w ten weekend, i w najbliższym czasie, podczas wszystkich tych działań, które wspólnie w weekend zaplanowaliśmy. Wielkie dzięki dla naszych wolontariuszy, dzięki których pracy to wydarzenie było możliwe. Wielkie dzięki dla opiekunów rad młodzieżowych i samorządowców, którzy byli z nami i uczestniczyli w dyskusji i wspólnej pracy podczas całego tego weekendu. Do zobaczenia za rok!


Projekt „Inspirują – Decydują! Rozwój partycypacji młodzieżowej na Opolszczyźnie” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.