Opolskie? Młode i wielokulturowe! Barwne i różnorodne! Gotowe do mierzenia się z wyzwaniami i korzystania z tego, by na różnorodności i wielokulturowości budować, umiejętnie z nią pracować i stwarzać wszystkim równe szanse.
Tegoroczny Opolski Kongres Młodzieży za główne hasło przyjął właśnie różnorodność i wielokulturowość naszego regionu. Była więc debata na temat różnych aspektów różnorodności, a także i wielokulturowej tożsamości regionu opolskiego i potrzeb młodych ludzi w tym zakresie z udziałem zaproszonych gości, konferencja Open Space, na której zastanawialiśmy się, jak budować równe szanse i wzmacniać działania na rzecz młodzieży w regionie – a przede wszystkim warsztaty, które same w sobie pokazywały bogactwo różnorodności.

Tegoroczny Opolski Kongres Młodzieży był swego rodzaju jubileuszem, nie zabrakło zatem niespodzianek – zagranicznych gości (co tym bardziej podkreślało wielokulturowy charakter wydarzenia) i szczególnego programu wieczornego – który w tym roku przybrał formę międzynarodowego wieczoru kulturowego przy przekąskach i muzyce z różnych krajów.

Jak było? Kolorowo! Zobaczcie na zdjęciach!

Działanie realizowane w ramach projektu „Opolskie. Młode. Wielokulturowe. Region różnych barw” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.