„Mosty Współpracy – Młodzieżowa Strategia w Akcji” to projekt mający na celu zbudowanie szerokiego partnerstwa na rzecz rozwijania partycypacji obywatelskiej na Opolszczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi, zwiększenie świadomości obywatelskiej i zaangażowania młodych w życie publiczne i ich faktycznego wpływu na podejmowane decyzje.

Uczestnicy projektu:
Radni Młodzieżowych Rad, decydenci, urzędnicy, młodzież uczestnicząca w konsultacjach i inicjatywach lokalnych organizowanych przez rady. Łącznie ponad 500 osób z terenu województwa opolskiego.

Opis projektu:
Młodzieżowe Rady oraz ich gminy zostaną objęte długofalowym wsparciem doradczym pracownika młodzieżowego oraz cyklem warsztatów szytych na miarę. Zwieńczeniem tych działań będzie przeprowadzenie 10 inicjatyw konsultacyjnych na szczeblu gmin oraz 10 inicjatyw lokalnych, zrealizowanych przez młodzież. Inicjatwy będą skierowane do społeczności lokalnej, wpisując się w ich potrzeby wykazane w lokalnych strategii młodzieżowej.

Drugim elementem projektu będą działania sieciujące – seminarium „Mosty współpracy” dla decydentów z regionu, opiekunów MRM i NGO pracujących z młodzieżą, poświęcone aktywności społecznnej i obywatelskiej młodzieży, a także wypracowaniu najważniejszych kierunków jej rozwijania w przyszłości.

Zwieńczeniem będzie Opolski Kongres Młodzieżowy. Do udziału w kongresie zaproszeni zostaną nie tylko radni MRM, ale też szerzej młodzi ludzie w wieku od 15 do 22 lat z całego województwa

„Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021 – 2027″

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.