„Olimpiada Społeczni Przedsiębiorczy” to projekt mający na celu zwiększenie kompetencji społecznych młodzieży w zakresie organizacji projektów społecznych, wzmocnienie ich współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i władzami lokalnymi, a także wsparcie mentorskie zespołów realizujących projekty społeczne.

Uczestnicy projektu: Młodzież szkół podstawowych (klasy 6-8) i ponadpodstawowych z Kędzierzyna-Koźla, pracująca w zespołach trzy – sześcioosobowych pod opieką wskazanych mentorów oraz nauczycieli. Łącznie 112 uczestników połączonych w 21 drużyn z 13 placówek oświatowych.

Etap I: cykl warsztatów edukacyjnych i spotkań prowadzonych przez edukatorów, społeczników, aktywistów, przedstawicieli lokalnie działających organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, którzy dzielili się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem.

Warsztat 1: Aktywność społeczna i Samorząd lokalny
Warsztat 2: Generowanie pomysłów i burza mózgów
Warsztat 3: Planowanie działań i pozyskiwanie środków
Warsztat 4: Pozyskiwanie sojuszników i komunikacja
Warsztat 5: Przedsiębiorczość i Rynek Pracy

Etap II: potyczki międzydrużynowe sprawdzające zdobytą wiedzę. Punkty zbierane w trakcie potyczek liczyły się do klasyfikacji generalnej projektów, która decydowała o przyznawaniu nagród dla najlepszych projektów.
Potyczki realizowane były w trzech formach:

TELETURNIEJ – Turniej wiedzy samorządzie i aktywności społecznej realizowany w formule zbliżonej do 1 z 10. Składał się z kilku rund pytań w których decydującą rolę pełniła wiedza i refleks uczestników.

IDEATHON – Hackaton społeczny polegający na stworzenie projektu odpowiadającego na potrzeby społeczne w trakcie czterogodzinnej sesji. Uczestnicy przygotowywali projekt odpowiadający potrzebom lokalnej społeczności np. uczniowskiej, sąsiedzkiej. Następnie prezentowali go przed lokalnym decydentami, co dało im możliwość otrzymania konstruktywnej informacji zwrotnej od przyszłych, potencjalnych partnerów

PITCH – Przygotowanie Pitch Decka (krótkiej prezentacji) i symulacja prezentacji Pitcha (5-minutowe wystąpienie) przed potencjalnym partnerem. Krótka prezentacja na na celu zainteresować partnera oraz zachęcić go do wsparcia finansowego inicjatywy organizowanej przez zespół projektowy.

Etap III: realizacja projektu społecznego przy wsparciu ze strony mentora.
W ramach Olimpiady Społeczni Przedsiębiorczy drużyny szkolne zorganizowały m.in.: Młodzieżowe Igrzyska Sportowe dla przedszkolaków i młodzieży a dla seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykład o zdrowym żywieniu, cykl prelekcji na temat konieczności nawadniania organizmu i roli wody na świecie – z kampanią plakatową, zajęcia jogi dla rówieśników (w tym z innych szkół) z udziałem instruktorki jogi Julii Freier, prezentację szkolnych talentów i zainteresowań czyli „Wolną scenę”, kwesty słodkości i zbiórki, z których zebrane środki zostały przekazane na szczytne cele. Uczniowie przygotowali szkolny zielony kącik relaksu a nawet skomponowali utwór muzyczny mówiący o potrzebie dbania o planetę.

Etap IV: Gala Olimpiady Społeczni Przedsiębiorczy (14.06.2023 r.)
Relacja z Gali Olimpiady Społeczni Przedsiębiorczy

Olimpiada Społeczni Przedsiębiorczy w ramach Kędzierzyńsko-Kozielskiej Olimpiady Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej jest częścią projektu „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa Rozwoju lokalnego, realizowanego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle z Programu Rozwoju Lokalnego prowadzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowanego w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa z Programu „Rozwój Lokalny”