W ramach Akademii Zmian Lokalnych wspieramy młodych liderów z całego województwa, pomagając im pozyskać środki, mapować ich zasoby i korzystać z sieci kontaktów.

Tym razem, dzięki udziale w projekcie, Dominika mogła wesprzeć społeczność, która jest jej wyjątkowa bliska. Jako studentce kształcącej się w obszarze pedagogiki specjalnej i wieloletniej wolontariuszce, oczywistym wyborem było dla niej działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością, które zamieszkują gminę Paczków. Co więcej, połączyła ze sobą również środowiska młodzieżowe (uczniowie szkół, młodzieżowi radni działający w Młodzieżowym Forum Samorządowym Gminy Paczków) i zaprosiła ich do udziału w wydarzeniu o charakterze integracyjnym, a także edukacyjnym (w szczególności jeżeli chodzi o temat akceptacji).

Zanim do tego doszło, na przestrzeni kilku tygodni został przeprowadzony szereg wywiadów z osobami z niepełnosprawnością, ich rodzicami/opiekunami, pracownikami i działaczami społecznymi ze Stowarzyszenia Więź, ich wolontariuszami i zainteresowaną młodzieżą. Dominika pytała o ich potrzeby, szukała punktów wspólnych i inspiracji na zaproponowanie ciekawej oferty wspólnego spędzenia czasu wolnego.

Finał działań miał miejsce 21 września 2022 roku. We współpracy ze wspomnianym Stowarzyszeniem Kultury Osób Niepełnosprawnych „Więź” zostały przeprowadzone warsztaty pod hasłem „Razem ku paczkowskiej przygodzie!”. Odbyły się one w ich siedzibie, gdzie dzięki ich zapleczu i zakupionym przez nas materiałom udało się przeprowadzić warsztaty ceramiczne, gdzie uczestnicy mieli okazję wspólnie wykonywać magnesy pamiątkowe z Paczkowa. Nie zabrakło zatem gliny, ale także zabaw integracyjnych i przede wszystkim dobrej zabaw. Poruszany temat akceptacji zajął najwięcej czasu, ze względu na to, że młodzi mieszkańcy gminy mieli bardzo dużo ciekawych rozważań, ale również i pytań w związku z tematem.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem. Udział w warsztatach wzięło blisko 35 osób: młodzieży, wolontariuszy, podopiecznych z niepełnosprawnościami, rodziców i opiekunów.

Cieszymy się, że w naszej Akademii piękne pomysły mogą przeradzać się w równie ważne, wartościowe, a przede wszystkim realne działania. W szczególności takie wyjątkowe, zwracające uwagę społeczności lokalnych na potrzeby środowisk o mniejszych szansach, ważność inkluzywności, integracji i włączania społecznego.