Tym razem nasze stowarzyszenie przygotowało serię działań dla liderów młodzieżowych w oparciu o indywidualny mentoring, cykl warsztatowy i etap rzeczywistej realizacji działań. Program przewiduje wcielanie pomysłów w życie, przewidziane są środki na ich wdrażanie (1000 zł na osobę) i promocję.

Udział jest całkowicie bezpłatny.

Ponadto w trakcie zajęć z prowadzącymi pokażemy jak efektywnie budować współpracę i partnerskie relacje z decydentami, animować działania w społeczności lokalnej. Tak, aby robić to świadomie, z zaangażowaniem i mieć przy tym satysfakcję. Każdy z etapów został pomyślany w duchu wspierania środowisk młodzieżowych, wspierania ich widoczności oraz poszerzania ich umiejętności, wiedzy i kompetencji obywatelsko-społecznych. Rozwój liderów i liderek młodzieżowych pozwoli zwiększyć udział ich lokalnych społeczności, a przede wszystkim związanej z nimi młodzieży, w życiu społecznym.

Aby osiągnąć założone cele w trakcie projektu będziemy organizować:

> seminaria integracyjno-szkoleniowe z atrakcjami i zaproszonymi gośćmi

> warsztaty wyjazdowe (3 moduły x 2 dni)

> warsztaty uzupełniające – do wyboru z puli utworzonej na podstawie potrzeb uczestników i uczestniczek

> konsultacje lokalne i udział w budżetach obywatelskich i innych mechanizmach partycypacji obywatelskiej

> letni obóz młodzieżowy dla 30 osób

Każdy uczestnik lub uczestniczka projektu otrzyma tytuł i Kartę Lokalnego Inicjatora – unikatowe wyróżnienie za dotychczasową oraz przyszłą działalność, a także nagrodzenie lokalnej społeczności w której działa.

Do udziału szukamy:

> 10 osób reprezentujących środowiska młodzieżowych rad w wieku 15-20 lat

> 10 osób reprezentujących liderów i liderki w wieku do 30 roku życia z innych podmiotów, m.in.: rad miejskich, rad dzielnic, rad sołeckich, rad pożytku, samorządów uczniowskich, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, grup nieformalnych i innych form ciał dialogu o charakterze konsultacyjno-doradczym.

Jak dokonać zgłoszenia?

Do 14 października 2021 roku należy przesłać komplet podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail natalia@europaiuvenis.org

https://bit.ly/fio-rekrutacja

Pod załączonym linkiem mieszczą się:

> regulamin i informator

> formularz zgłoszeniowy służący poznaniu kandydatów/tek – ich działań, oczekiwań, społeczności w jakiej mieszkają

> zaświadczenie o reprezentowaniu danego podmiotu (np. rady, samorządu, organizacji)

> deklaracja uczestnictwa

> oświadczenie RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

> oświadczenie dot. wykorzystywania wizerunku (żeby móc robić zdjęcia na wydarzeniach itp.)

Dokumenty można wypełnić elektronicznie i tylko podpisać, są one w edytowalnym pliku WORD.

Kontakt

Wszelkie pytania można kierować do pracowniczki ds. rekrutacji

Natalia Szkudlarek

natalia@europaiuvenis.org

tel. 669107913

Działania realizowane w okresie 1.06.2021-31.12.2022 r.


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030