Miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie kontynuuje rozwój polityki młodzieżowej w województwie opolskim. Tym razem rozpoczynamy serię kompleksowych działań na rzecz utworzenia lokalnych strategii młodzieżowych.

W projekcie udział weźmie 10 samorządów terytorialnych, a w tym reprezentujące je Młodzieżowe Rady, ich opiekunowie, a także samorządowcy i poszczególni urzędnicy.

Pod okiem naszej doświadczonej kadry oraz trenerów, zarówno młodzi, jak i decydenci, będą poszerzać swoją wiedzę oraz dotychczasowe doświadczenia związane z kształtowaniem lokalnej polityki młodzieżowej. Obie grupy poznają istotę partycypacji młodzieżowej i włączania młodych w procesy decyzyjne z różnych perspektyw.

Oprócz działań edukacyjno-szkoleniowych i pracy własnej w zespołach roboczych nie zabraknie transferu dobrych praktyk, w tym tych zagranicznych.

Zdobyta wiedza i ukształtowana współpraca mają zaowocować w postaci utworzenia lokalnych strategii młodzieżowych, opartych na rzeczywistych potrzebach młodych i lokalnej społeczności.

Projekt zakłada:

> seminarium otwierające dla samorządowców i opiekunów młodzieżowych rad wraz z Marszałkiem Województwa Opolskiego Panem Andrzejem Bułą

> cykl szkoleń dla samorządowców i urzędników

> cykl szkoleń dla młodzieżowych rad

> powołanie zespołów roboczych celem utworzenia lokalnej strategii młodzieżowej

> przeprowadzenie lokalnych konsultacji publicznych wraz z kampanią społeczne

> rozpoczęcie działań na rzecz wdrażania lokalnych strategii młodzieżowych

> wizytę studyjną na Islandii

> Opolski Kongres Młodzieżowy

Działania są realizowane w okresie 6.11.2020-31.10.2022 r.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.