Intensywne przygotowania i rzeczywista praca na rzecz polityki młodzieżowej w naszym województwie przynosi efekty!

W ramach projektu „Strategia: młodzieżowa Opolszczyzna!” w dniach 7-9.06.2021 roku odbyło się seminarium samorządowe i opiekunów młodzieżowych rad, podczas którego spotkało się ponad 45 osób zaangażowanych na rzecz kształtowania możliwości dla młodych. Na Zamku w Bożejowie mieliśmy przyjemność pracować z samorządowcami, opiekunami młodzieżowych rad – urzędni(cz)kami i nauczyciel(k)ami reprezentującymi:

> Gminę Murów

> Gminę Reńska Wieś

> Gminę Zawadzkie

> Gminę Walce

> Gminę Gogolin

> Gminę Ozimek

> Gminę Łubniany

> Gminę Dąbrowa

> Gminę Turawa

> Gminę Namysłów

> Gminę Ujazd

> Gminę Paczków

> Gminę Lewin Brzeski

Prowadzące spotkały się z ogromną otwartością i szczerą chęcią współpracy. Jest to sygnał, że mamy wspólny cel oddania głosu młodzieży i wspierania ich w kreowaniu lokalnych strategii.

Na Opolszczyźnie przybędzie blisko 10 nowych młodzieżowych rad!

Nowopowstałe organy wraz z istniejącymi już radami będą budować partnerstwo i sieć współpracy. Cieszymy się, że warsztaty i wiedza naszej kadry, jak i żywa wymiana doświadczeń oraz praktyk uczestników napędzają do działania.

Na szkoleniach szeroko i intensywnie rozmawiano o:

> partycypacji młodzieżowej,

> włączaniu do działania,

> modelach współpracy,

> potrzebach obu stron,

> motywacji i rozwiązaniach – prosto z Polski i zza granicy.

Ponadto na seminarium gościliśmy liczne delegacje naszych partnerów. Na spotkanie przybyła reprezentacja Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego. Jego członkowie i członkinie przybliżyli perspektywę opolskiej młodzieży, której głos został odzwierciedlony w kierunkach Wojewódzkiej Strategii dla Młodych.

Dyrekcja i pracowniczki Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego reprezentowali Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, a tym samym nasze partnerstwo z Województwem Opolskim. Dziękujemy im za budowanie dialogu wzmacniającego widoczność młodzieży oraz sieci kontaktów wewnątrz regionalnych.

Teraz niecierpliwością czekamy na warsztaty z młodymi.

Działania są realizowane w okresie 6.11.2020-31.10.2022 r.


Projekt realizowany z dProjekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.