Rozpoczynamy rekrutację do naszego projektu na rzecz rozwoju polityki młodzieżowej w regionie i w samorządach lokalnych – „Strategia: młodzieżowa Opolszczyzna!”.

Pod okiem naszej doświadczonej kadry oraz trenerów, zarówno młodzi, jak i decydenci, będą poszerzać swoją wiedzę oraz dotychczasowe doświadczenia związane z kształtowaniem lokalnej polityki młodzieżowej. Oprócz działań edukacyjno-szkoleniowych i pracy własnej w zespołach roboczych nie zabraknie transferu dobrych praktyk, w tym tych zagranicznych.

Zdobyta wiedza i ukształtowana współpraca mają zaowocować w postaci utworzenia lokalnych strategii młodzieżowych, opartych na rzeczywistych potrzebach młodych i lokalnej społeczności.

Zapraszamy do udziału samorządy terytorialne, które deklarują gotowość udziału w pełnym cyklu działań projektowych oraz:

a) potwierdzają istnienie na terenie gminy/miasta młodzieżowej rady,

b) lub deklarują gotowość utworzenia lub reaktywacji młodzieżowej rady przy wsparciu naszego stowarzyszenia.

Spełnienie powyższych kryteriów jest konieczne do wzięcia udziału w projekcie. Liczba miejsc jest ograniczona – w ramach tego projektu przewidujemy współpracę z 10 samorządami terytorialnymi.

Rekrutacja trwa do 16.04.2021 r. (piątek) włącznie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: natalia@europaiuvenis.org w formie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Po sprawdzeniu prawidłowości zgłoszeń, nastąpi ogłoszenie wyników. Wszystkie zgłoszone samorządy otrzymają informację zwrotną. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje także kolejność zgłoszeń.

Pod linkiem znajdują się niezbędne dokumenty rekrutacyjne, tj. formularz zgłoszeniowy oraz regulamin projektu, w tym kwestie dot. rekrutacji.

http://bit.ly/dokumenty-rekrutacyjne

Działania są realizowane w okresie 6.11.2020-31.10.2022 r.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.