Projekt „Strategia: młodzieżowa Opolszczyzna!” nabiera tempa. Kilkanaście gmin z całego województwa rozwija lub tworzy nowe młodzieżowe rady oraz pracuje nad lokalnymi strategiami młodzieżowymi. To jednak nie wszystko – równolegle rozpoczynamy otwartych cykl warsztatów dla przedstawicieli administracji publicznej, dotyczących budowania współpracy z młodzieżą na szczeblu gminy i powiatu.

Wraz z Województwem Opolskim, pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, rozpoczynamy młodzieżowe tournee skierowane do jednostek administracji publicznej z całego województwa. Organizujemy 10 jednodniowych szkoleń w 10 powiatach naszego regionu.

Do udziału zapraszamy w szczególności lokalnych samorządowców, urzędników/czki z gmin i starostwa powiatowego reprezentujących różne departamenty i wydziały – nie tylko tych „typowo” związanych z młodzieżą (jak np. oświata czy sport i kultura), ale również te, z którymi młodzi ludzie stykają się „w pierwszej linii” przy załatwianiu swoich spraw.

Będziemy rozmawiać o tym, czym jest partycypacja młodzieży, jak budować w gminie i powiecie dobry klimat dla współpracy z młodymi ludźmi, jak budować ich zaangażowanie w sprawy lokalne, pomagać zrozumieć przepisy i lokalne mechanizmy, angażować ich w procesy decyzyjne.

Zakres tematyczny warsztatów:

  1. Czym jest partycypacja obywatelska? Definicja, charakterystyka, cele, rodzaje i narzędzia partycypacji obywateli w życiu lokalnym.
  2. Po co nam polityka młodzieżowa?Czyli jak budować odpowiedź na potrzeby młodzieży i umożliwienie jej uczestnictwa w życiu publicznym.
  3. Partycypacja społeczna młodzieży jako szczególny rodzaj partycypacji obywatelskiej i realizacja polityki młodzieżowej w praktyce.
  4. Jak budować w gminie dobry klimat dla współpracy z młodzieżą?
  5. Jak skutecznie włączać młodzież w  życie społeczności lokalnej – dobre praktyki(Młodzieżowe Rady, fundusze obywatelskie, konsultacje społeczne, lokalne akcje i kampanie).
  6. Opolska Strategia dla Młodzieży –  założenia.
  7. Partycypacja w praktyce – analiza danych, diagnoza potrzeb i tworzenie założeń i potrzebnych kierunków działań na rzecz młodzieży w powiecie.
  8. Podsumowanie, wnioski.

Zgłoszenia na szkolenia we wszystkich miejscowościach można dokonać za pośrednictwem formularza Google: https://forms.gle/NdXUJU6GP2ZizRHn7

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

> 11.10.2021 (powiat opolski) w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim (ul. Namysłowska 20)

> 12.10.2021 r. (powiat krapkowicki) w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzeleczkach (Rynek 4)

> 17.11 (powiat oleski) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzowie Śląskim (Rynek 4)

> 18.11 (powiat namysłowski) w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju (ul. 1 Maja 26)

> 23.11 (powiat strzelecki) w Sali Konferencyjnej w Kinoteatrze w Zawadzkiem (ul. Dworcowa 3)

> 24.11 (powiat głubczycki) w Urzędzie Gminy w Branicach (ul. Słowackiego 3)

> 25.11 (powiat kluczborski) w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku (sala 62, ul. Katowicka 1)

> 30.11 (powiat brzeski) w sali Biblioteki w Ratuszu w Grodkowie (Rynek 1)

> 01.12 (powiat nyski) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławicach (Pakosławice 38)

> 17.12 (powiat kędzierzyńsko-kozielski) w Miejskim Domu Kultury w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Skarbowa 10)

Lista jest aktualizowana na bieżąco!

Szczegółowe informacje o tematach i prowadzących szkolenie znajdują się w INFORMATORZE

Kontakt

Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego:

Tobiasz Gajda

t.gajda@opolskie.pl

tel. 77 446 78 47

Z ramienia Stowarzyszenia „Europa Iuvenis” – pracowniczka ds. rekrutacji

Natalia Szkudlarek

natalia@europaiuvenis.org

tel. 669107913

Działania są realizowane w okresie 6.11.2020-31.10.2022 r.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.