Młodzież w Akademii Zmian Lokalnych udowadnia, że tematyka inicjatyw może być nie tylko różna, ale także poruszająca ważne i często pomijane zagadnienia. Tym razem na celowniku znalazła się edukacja seksualna.

Amadeusz przebadał młodzieżową społeczność uczęszczającą do szkół w Opolu (100 ankietowanych!), dzięki czemu dowiedział się, że jego rówieśników nurtują zagadnienia i pytania związane z tym:

– Jak czuć się dobrze z własnym ciałem w łóżku?

– Pierwszy raz – „jak zrobić to dobrze”?

– Co wpływa na naszą orientację seksualną?

– Zgoda na seks.

Diagnoza została przekuta w pomysł, a pomysł w działanie. Tak też doszło do bezpłatnych, otwartych warsztatów z edukacji seksualnych w Opolu. Inicjatywa odbyła 7 października 2022 roku w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Krakowskiej 32.

Lokalizacja bowiem nieprzypadkowa – znajdująca się w centrum miasta, tuż nad Klubokawiarnią OPO, tętniąca życiem i ciesząca się zainteresowaniem mieszkańców.

Warsztaty poprowadziła edukatorka seksualna z ponad 10-letnim stażem. Mowa o Annie Jurek, która jednocześnie pełni funkcję prezeski Fundacji Spunk, cenionej w środowisku edukacji pozaformalnej oraz środowisku pozarządowym. Ania na zaproszenie naszego uczestnika Akademii przyjechała specjalnie z Łodzi, jako że w naszym województwo ciężko ze znalezieniem tego typu edukatorów. Nie mówiąc już o takim z doświadczeniem pracy z młodzieżą, niekojarzącym się ze „strasznymi lekcjami WDŻ-tu”.

Zadbaliśmy o jak najbardziej komfortową atmosferę do dyskusji i wykładu. Rozmową towarzyszył poczęstunek, a toczyły się one w sali konferencyjnej tzw. klubowej ze względu na charakterystyczny wystrój, który sprzyja spotkaniom i zawiązywaniu takich właśnie „klubów” (w tym przypadku dyskusyjnych).

Udział wzięli między innymi uczniowie i uczennice liceów z Opola w wieku 15+. Dla aktywnych uczestników czekały tematyczne upominki w postaci książek – pozycje związane z seksualnością, relacjami czy ciałopozytywnością.

W imieniu Amadeusza i nas jako patronów: jeszcze raz serdeczne dzięki za przybycie!

Na koniec kilka ciekawostek, które ukazało badanie i które tylko podkreślają plusy oraz potrzebę podejmowania tego typu inicjatyw:

„Diagnoza wykazała zdecydowaną potrzebę realizacji działań na rzecz wzrostu świadomości z obszaru edukacji seksualnej. Za potrzebą opowiedziało się aż 91% ankietowanych; potrzebują rozmowy na tematy związane z seksem i higieną intymną, zwłaszcza gdy 72% osób wskazuje, że nie otrzymuje odpowiedniej edukacji seksualnej w szkole. Można podejrzewać, że czerpią oni swoją wiedzę z internetu, a więc takich źródeł jak pornografia, kino lub z opowieści od znajomych, gdyż równocześnie oceniają swoją wiedzę na przeciętną lub wystarczającą. Co ciekawe, 94% osób uczy się w Opolu natomiast połowa z nich na co dzień to osoby dojeżdżające, zamieszkujące obszary wiejskie z całego regionu (np. podopolskie wioski, teren gminy Gogolin czy Strzelec Opolskich). Projekt może mieć zatem charakter regionalny, pozytywnie oddziaływać na mniejsze społeczności lokalne”.