Po dłuższej przerwie wracamy!

Jednocześnie z ogromną przyjemnością chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych na II Opolski Kongres Młodzieżowy oraz Seminaium dla Opiekunów MRM i przedstawicieli samorządów.

Kongres oraz seminarium organizowane są w ramach projektu „Inspirują – decydują! Rozwój partycypacji młodzieżowej na Opolszczyźnie”, który realizowany jest przez nasze stowarzyszenie w partnerstwie z Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego.

Sam Kongres odbywać się będzie już po raz drugi i tym razem, oprócz młodzieżowych radnych oraz przedstawicieli organizacji młodzieżowych, pragniemy otworzyć wydarzenie dla reprezentantów samorządów szkolnych, młodych wolontariuszy oraz aktywnych lokalnie młodych liderów.

UWAGA! Obowiązują zapisy – linki w tekście. Głównym punktem piątkowego programu jest symulacja posiedzenia Sejmiku Województwa – „Edukacja i rynek pracy – perspektywy dla młodych”. Podczas Kongresu odbędą się również m.in. warsztaty tematyczne, minitargi zawodowe, debata na temat najistotniejszych wyzwań dla młodzieży w regionie, World Cafe pozwalające na wymianę doświadczeń z udziałem gości specjalnych, wspólny wieczorny program integracyjny.

W związku z aktualną sytuacją związaną z epidemią COVID-19 zdecydowaliśmy się na zmiany w programie i maksymalnej liczbie uczestników, ponieważ chcemy, żebyście podczas kongresu wszyscy byli i czuli się bezpieczni. Nowy plan pozwoli nam zrealizować założenia programowe kongresu, spotkać się na żywo, nawiązać kontakty, wymienić doświadczeniami – a jednocześnie pracować bezpiecznie w małych grupach, z zachowaniem obowiązujących zasad.

Co się zatem zmienia?
> czas trwania wydarzenia – kongres odbędzie się w dniach 23-24 października – rezygnujemy z noclegu z soboty na niedzielę i skracamy program tak, aby zmieścił się w dwóch dniach
> limit zgłoszeń dla części programu odbywającej się w piątek (w Opolu) – max. 50 osób
> limit zgłoszeń dla noclegu i części programu odbywającej się w sobotę (w Turawie) – max. 30 osób – zapraszamy nieduże reprezentacje młodzieżowych rad i samorządówLink do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/MYijZMweo6vR6eG47Link do informatora: https://tiny.pl/74qj1– pozostałe osoby zapraszamy do udziału i śledzenia nas online
> formuła noclegu – zakwaterowani będziecie w pokojach max. 2-3 osobowych, wyłącznie z osobami z Waszego środowiska (tej samej rady młodzieżowej/samorządu szkolnego)
> zajęcia – piątkowa debata oraz piątkowe i sobotnie warsztaty – odbywać się będą w małych grupach, w miarę możliwości na świeżym powietrzu lub w osobnych salach z zapewnieniem odpowiedniego dystansowania. Ponadto przewidujemy transmisję online z piątkowej debaty oraz wybranych prelekcji i warsztatów.

Wszystkie wypracowane materiały również zostaną udostępnione online! W przypadku większej liczby chętnych, niż dostępna liczba miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Możliwe jest również wprowadzenie maksymalnego limitu uczestników reprezentujących jedno środowisko (młodzieżową radę / samorząd). Poniżej harmonogram wydarzenia:

Seminarium dla opiekunów MRM i przedstawicieli samorządów odbywa się bez zmian – podczas niego również zapewnione będą warunki umożliwiające dystansowanie.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/NJysXSfG7Qa9fPLU6

Link do informatora: https://tiny.pl/74qp8

Zapraszamy na wydarzenie na Facebook: https://fb.me/e/5KntLWyOz


Projekt „Inspirują – Decydują! Rozwój partycypacji młodzieżowej na Opolszczyźnie” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.