W dniach 9-13.05.2022 roku w Opolu odbyły się warsztaty wprowadzające uczestników projektu „Lokalny Klimat – młodzieżowa strategia” w tematy: ekologii, podstaw prawa lokalnego, partycypacji w praktyce, oraz konsultacji i kampanii społecznych, które miały na celu dostarczenie im odpowiedniej wiedzy, która będzie pomocna w dalszych działaniach projektowych.

Do udziału w projekcie przystąpiło 5 zespołów składających się z liderów i aktywistów młodzieżowych z całej Opolszczyzny, m.in. z Kędzierzyna-Koźla i Ozimka.

W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się wielu wartościowych rzeczy, zagrać w grę terenową, która dostarczyła im sporo wiedzy, oraz pomogła lepiej poznać Opole. Dowiedzieli się w jaki sposób robić odpowiedzialne zdrowe zakupy, oraz że zdrowe jedzenie również może być smaczne. Nie zabrakło również czasu na rozwijające gry integracyjne, czy wspólne spędzanie czasu przy bogatej ofercie atrakcji Opola.

Spotkanie i przeprowadzone warsztaty miały za zadanie dostarczyć młodym ludziom wiedzy dotyczącej: narzędzi obywatelskiego zaangażowania, współpracy z samorządem, możliwości udziału w procesach decyzyjnych, zarówno systemowych (jak konsultacje społeczne), jak i nieformalnych. Zawierały również moduły poświęcone kwestiom zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu, edukacji ekologicznej oraz najważniejszych wyzwań w tym zakresie, prowadzone przez ekspertów z tej dziedziny, a także moduły poświęcone zasadom projektowania konsultacji lokalnych oraz kampanii społecznych.

Program obejmował m.in.:

– narzędzia obywatelskiej partycypacji na poziomie lokalnym (w tym możliwości określone przez akty prawne),

– dostęp do informacji publicznej,

– prowadzenie i organizowanie konsultacji społecznych,

– przebieg procesu stanowienia prawa na poziomie lokalnym i możliwości partycypacji w nim,

– najważniejsze współczesne wyzwania w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

– dobre praktyki w dziedzinie edukacji ekologicznej,

– zasady i dobre praktyki projektowania kampanii społecznych.

Zachęcamy do obejrzenia relacji ze spotkania – filmu przygotowanego przez naszą wolontariuszkę Alinę Kyryienko (przebywającą na projekcie wolontariatu międzynarodowego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności).


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.