„Damy radę! Mamy Radę!” to projekt poświęcony aktywizacji młodzieży (i drzemiącego w niej potencjału) w województwie opolskim. Celem podejmowanych działań było utworzenie młodzieżowych rad gmin w większości powiatów województwa opolskiego.

Projekt objął pilotażowym programem rozwoju 10 rad młodzieżowych z różnych powiatów województwa opolskiego.  Samorządy, które zdecydowały się na udział w programie, objęte zostały kompleksowym wsparciem – od działań przygotowawczych, prowadzących do utworzenia rady, przez pomoc w opracowaniu jej statutu, zdiagnozowanie lokalnych problemów i możliwości w obszarze działań na rzecz młodzieży, aż do przeprowadzenia wyborów do rad młodzieżowych.

Funkcjonujące rady młodzieżowe mogły dodatkowo liczyć na wsparcie merytoryczne w postaci różnego rodzaju szkoleń czy warsztatów skrojonych na miarę ich indywidualnych potrzeb i wyzwań, przed jakimi stają jako zespół oraz społeczność lokalna.

Drugim elementem projektu było przeprowadzenie szerokich konsultacji, wypracowanie formuły oraz powołanie Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego.