10 października, 2022

Warsztaty z edukacji seksualnej w Opolu!

Młodzież w Akademii Zmian Lokalnych udowadnia, że tematyka inicjatyw może być nie tylko różna, ale także poruszająca ważne i często pomijane zagadnienia. Tym razem na celowniku znalazła się edukacja seksualna. Amadeusz przebadał młodzieżową społeczność uczęszczającą do szkół w Opolu (100 ankietowanych!), dzięki czemu dowiedział się, że jego rówieśników nurtują zagadnienia…

Czytaj artykuł
26 września, 2022

Razem ku praszkowskiej przygodzie!

W ramach Akademii Zmian Lokalnych wspieramy młodych liderów z całego województwa, pomagając im pozyskać środki, mapować ich zasoby i korzystać z sieci kontaktów. Tym razem, dzięki udziale w projekcie, Dominika mogła wesprzeć społeczność, która jest jej wyjątkowa bliska. Jako studentce kształcącej się w obszarze pedagogiki specjalnej i wieloletniej wolontariuszce,…

Czytaj artykuł
24 czerwca, 2022

American Party – pierwsza (z wielu) inicjatywa w Praszce

Młodzież w Praszce połączyła siły pod szyldem „Młoda Praszka” – grupy nieformalnej, która dąży do powołania młodzieżowej rady gminy. Jej inicjatorami są uczestnicy naszego projektu: „Akademii Zmian Lokalnych”: Tamara Antosik, Zuzanna Zadworna i Dominik Szyszka (początkowo w projekcie obecne także Wiktoria Krajcer i Joanna Ciężka). Odbyli oni szereg spotkań, podczas…

Czytaj artykuł
29 maja, 2022

NAUKA NIE JEST TAKA ZŁA, ZE STRESEM TEŻ PORADZIMY SOBIE RAZ DWA – Inicjatywa w Chróścinie

Uczestniczka „Akademii Zmian Lokalnych” Julia Kukielka, zrealizowała pierwszą z cyklu inicjatywę! Było to możliwe dzięki zabezpieczonym w projekcie środkom finansowym, które przewidzieliśmy dla każdego z naszych 20 młodych liderów, będących częścią Akademii. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb lokalnej młodzieży (ponad 100 osób wzięło udział w badaniu ankietowym!) zorganizowała 23.05.2022 r.

Czytaj artykuł
29 października, 2021

Akademia Zmian Lokalnych oficjalnie otwarta!

W dniach 22-24.10.2021 roku w samym sercu naszego województwa powitaliśmy 20 uczestniczek i uczestników – liderki i liderów młodzieżowych. Są to osoby reprezentujące różnorodne opolskie środowiska młodzieżowe, a przede wszystkim różne fora dialogu społecznego – młodzieżowe rady, fora młodzieży, samorządy uczniowskie, rady dzielnic, sołectwa wiejskie, organizacje studenckie czy wolontariackie.

Czytaj artykuł
1 października, 2021

Szkolenia w samorządach

Projekt „Strategia: młodzieżowa Opolszczyzna!” nabiera tempa. Kilkanaście gmin z całego województwa rozwija lub tworzy nowe młodzieżowe rady oraz pracuje nad lokalnymi strategiami młodzieżowymi. To jednak nie wszystko – równolegle rozpoczynamy otwartych cykl warsztatów dla przedstawicieli administracji publicznej, dotyczących budowania współpracy z młodzieżą na szczeblu gminy i powiatu.

Czytaj artykuł
20 września, 2021

Rekrutacja czas start! Akcja Realizacja – Akademia Zmian Lokalnych

Tym razem nasze stowarzyszenie przygotowało serię działań dla liderów młodzieżowych w oparciu o indywidualny mentoring, cykl warsztatowy i etap rzeczywistej realizacji działań. Program przewiduje wcielanie pomysłów w życie, przewidziane są środki na ich wdrażanie (1000 zł na osobę) i promocję. Udział jest całkowicie bezpłatny. Ponadto w…

Czytaj artykuł
13 września, 2021

Jeździmy po Młodzieżowej Opolszczyźnie!

Projekt „Strategia: młodzieżowa Opolszczyzna” nabiera tempa i wkracza w kolejny, wyczekiwany przez nas etap – cykl warsztatów dla młodzieżowych rad. Dzięki temu powróciliśmy do naszego ulubionego miejsca – na salę warsztatową, gdzie spotykamy się z młodzieżowymi radnymi w ich gminach. Wśród nich widzimy stare, jak i nowe twarze. Cieszymy się,…

Czytaj artykuł

    Skontaktuj się z nami